Nieuwe hulpverlenersparkeerkaarten

Als huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut kan u gebruik maken van de hulpverlenersparkeerplaatsen in Genk Centrum. Dit kan enkel wanneer u op huisbezoek (max. 1 uur) gaat bij een patiënt. Hiervoor heb je een geldige hulpverlenersparkeerkaart nodig. 

Enkel wanneer u op zo’n hulpverlenersparkeerplaats staat én u deze kaart legt, hoeft u niet te betalen. 

Sinds februari zijn de oude (rode) hulpverlenersparkeerkaarten niet meer geldig, deze dienen omgeruild te worden. Je kan een hulpverlenersparkeerkaart verkrijgen/omruilen via:

 • Huisartsen: HAK Prometheus - Veerle van de Schans: ztp.gaoz@gmail.com
 • Kinesitherapeuten: Kinekring GAOZ - kinekringgaoz@gmail.com 
 • Verpleegkundigen: Wit Gele Kruis - myrjam.vannes@limburg.wgk.be
                                        LMN Apollo - Veerle van de Schans: ztp.gaoz@gmail.com

Deze parkeerkaart:

 • Kan enkel gebruikt worden in dienstverband (doel: korte huisbezoeken)
 • Oneigenlijk gebruik wordt gesanctioneerd 
 • De kaart is persoonlijk (genummerd) en verbonden aan de beroepsuitoefening
 • De kaart is alleen in Genk van toepassing op de daarvoor voorzien parkeerplaatsen (gemarkeerd met een rood kruis)

De hulpverlenersparkeerplaatsen bevinden zich in deze straten:

 • Kapelstraat (2)
 • Weg naar As (2)
 • Dieplaan (1)
 • Eindgracht (2)
 • Grotestraat (1)
 • Kattebergstraat (2)
 • Molenstraat (centrum) (2)
 • Fruitmarkt (2)
 • Parking Station (2)
 • Stationsstraat (2)

Opgelet: vanaf 1 april zullen er boetes uitgeschreven worden, als je met een ongeldige parkeerkaart op een hulpverlenersparkeerkaart geparkeerd staat.